http://biskupiak.pl/projekt/modules/mod_image_show_gk4/cache/banery.bann2gk-is-80.jpglink
http://biskupiak.pl/projekt/modules/mod_image_show_gk4/cache/banery.bann1gk-is-80.jpglink
http://biskupiak.pl/projekt/modules/mod_image_show_gk4/cache/banery.bann3gk-is-80.jpglink
http://biskupiak.pl/projekt/modules/mod_image_show_gk4/cache/banery.bann4gk-is-80.jpglink

Projekt

 

 Projekt dotyczy rozwoju infrastruktury dydaktyczno-sportowej (budowa sali gimnastycznej, biblioteki oraz modernizacja budynku szkoły i boisk szkolnych) przy Zespole Szkół im. Św. Stanisława Kostki w Lublinie.  

WARTOŚĆ PROJEKTU: 6 805 543 PLN

Dofinansowanie: 5 444 435 PLN z Regionalnego Programu Operacyjnego WL

Wkład własny: 1 361 108 PLN

 

Zespół Szkół im. św. Stanisława Kostki prowadzony przez Archidiecezję Lubelską dzięki dobremu zarządzaniu i profesjonalnej kadrze pedagogicznej posiada duże osiągnięcia w obszarze kształcenia, jednak  braki w infrastrukturze zarówno edukacyjnej jaki i sportowej rodziły problemy, które nie mogły być rozwiązane bez podjęcia działań inwestycyjnych i zaangażowania znacznych środków finansowych.

 

Cel ogólny projektu:

Podniesienie poziomu kształcenia oraz zwiększenie dostępu uczniów regionu do infrastruktury edukacyjnej poprzez budowę sali gimnastycznej, biblioteki oraz modernizację budynku szkoły i boisk szkolnych przy Zespole Szkół im. Św. Stanisława Kostki w Lublinie

Cele pośrednie /rezultaty/:

-          uczniowie korzystający z nowoczesnej infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu

-          zwiększenie liczby osób korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektu

-          zwiększenie liczby szkół wyposażonych w pracownie komputerowe

-          pojemność wspartych obiektów infrastruktury sportowej

-          wzrost zatrudnienia

Cele bezpośrednie zostaną osiągnięte w roku 2012.

Cele bezpośrednie /produkty/:

-          wybudowany  obiekt  infrastruktury szkół (sali gimnastycznej z częścią edukacyjną) o powierzchni 621.24m2

-          wsparty obiekt edukacyjny XXI Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Kostki w Lublinie

-          wsparty obiekt edukacyjny Gimnazjum im. Stanisława Kostki w Lublinie

-          wsparty obiekt sportowy

-          wprowadzone rozwiązania zapewniające dostęp do infrastruktury szkół osobom niepełnosprawnym

-          zakupione komputery

Cele bezpośrednie zostaną osiągnięte w roku 2011.

 

W ramach niezbędnych prac i czynności przy realizacji Projektu zaplanowano:

 

1. roboty budowlane dotyczące:

- budowy nowej sali gimnastycznej z częścią edukacyjną,

- modernizacji budynku głównego szkoły: malowanie dachu, prace wykończeniowe wewnętrzne,  

- przebudowy zespołu boisk szkolnych

2. roboty w zakresie infrastruktury technicznej - sanitarnej: instalacja wod.-kan., c.o., wentylacja, klimatyzacja, przyłącze sanitarne sali gimnastycznej i biblioteki,

3. roboty związane z infrastrukturą techniczną - elektryczną: tablica rozdzielcza, instalacja elektryczna w budynku głównym szkoły, instalacje elektryczne sali gimnastycznej z częścią edukacyjną,

4. Infrastruktura techniczna - system p.poż., sterowania oddymianiem, telewizji przemysłowej, sygnalizacji włamania, instalacja tv sat, sieć strukturalna - budynek główny szkoły i sala gimnastyczna z częścią edukacyjną

5. zakup sprzętu sportowego, wyposażenia biblioteki i czytelni szkolnej, sali gimnastycznej oraz zaplecza sali gimnastycznej.

 

W ramach projektu zgodnie z wymaganiami w ramach realizacji projektów dofinansowanych ze środków unijnych zaplanowano działania promocyjne jak również wykonanie  dokumentacji, w tym Studium wykonalności, a w ramach obsługi projektu związanej z zarządzaniem wybranie Menadżera Projektu i Inspektora Nadzoru – nadzory inżynierskie

Dzięki realizacji Projektu możliwe będzie osiągnięcie następujących wskaźników produktu:

 

Numer wskaźnika

Nazwa wskaźnika produktu

jedn.

Rok 2009

Rok 2011

KSI-P.75.1.1

Liczba wybudowanych obiektów infrastruktury szkół

Szt.

0

1

RPO-P.8.7

| Liczba wspartych obiektów

infrastruktury sportowej

Szt.

0

1

RPO-P.8.4

Liczba wspartych obiektów edukacyjnych szkół ponadgimnazjalnych

Szt.

0

1

RPO-P.8.5

Liczba wspartych obiektów edukacyjnych gimnazjów

Szt.

0

1

LSI-P.8.2.1

Powierzchnia wybudowanych obiektów infrastruktury szkół

m2

0

621.24

LSI-P.8.2.11

Liczba wprowadzonych rozwiązań zapewniających dostęp do infrastruktury szkół osobom niepełnosprawnym

Szt.

0

1

LSI-P.8.2.13

Liczba zakupionych komputerów

Szt.

0

11