http://biskupiak.pl/projekt/modules/mod_image_show_gk4/cache/banery.bann2gk-is-80.jpglink
http://biskupiak.pl/projekt/modules/mod_image_show_gk4/cache/banery.bann1gk-is-80.jpglink
http://biskupiak.pl/projekt/modules/mod_image_show_gk4/cache/banery.bann3gk-is-80.jpglink
http://biskupiak.pl/projekt/modules/mod_image_show_gk4/cache/banery.bann4gk-is-80.jpglink

Sala gimnastyczna

SALA GIMNASTYCZNA

Dotychczasowa sala gimnastyczna nie posiada właściwego zaplecza, bezpośrednio usytuowanego węzła sanitarnego, oraz magazynu na sprzęt. Szatnia sportowa o zbyt małej powierzchni w stosunku do potrzeb była niedostosowana do ilości młodzieży pobierającej naukę w szkole. W konsekwencji podczas jednej lekcji wychowania fizycznego na sali gimnastycznej znajdowały się po dwie, a nawet po trzy grupy, przez co nie było możliwości prowadzenia zajęć w sposób profesjonalny. Niektóre godziny wf-u  odbywały się w innych pomieszczeniach. Z racji braków lokalowych zajęcia kończyły się w godzinach późno popołudniowych a nawet wieczornych. 

 

Pomieszczenia  związane z dotychczasową salą gimnastyczną:

- sala gimnastyczna: pow. 202,00 m2

- pokój nauczycieli wf –u 20,50 m2

- szatnie  28,50 m2.

 

BUDOWA NOWEJ SALI GIMNASTYCZNEJ  I BIBLIOTEKI:

Budynek nowej sali gimnastycznej z częścią edukacyjną został zaprojektowany w miejscu istniejącego budynku gospodarczego przeznaczonego do rozbiórki.

 

 

DANE TECHNICZNE NOWEGO OBIEKTU:

 

  • ·                     pow. zabudowy  ..........................................................    510.18m 2
  • ·                     pow. sali gimnastycznej.................................................  290.93m2
  • ·                     pow. magazynowa  ...................................................         12.37m2
  • ·                     pow. socjalna sali gimnastycznej ...............................       92.82m2
  • ·                     pow. komunikacyjna      ..............................................      85.40m2
  • ·                     pow. części edukacyjnej (biblioteka + czytelnia)............107.36m2
  • ·                     pow. socjalna części edukacyjnej      ...........................     32.36m2
  • ·                     pow. całkowita        ...................................................      621.24m2
  • ·                     kubatura ogółem       ...................................................  4270.20m3

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 

Dotychczasowa stan starej biblioteki szkolnej:

 

- pomieszczenie biblioteczne o pow. 41,60 m2

- magazyn biblioteczny o pow. 41,60 m2

- woluminy 22 337,00 szt.

 

Pomieszczenie biblioteczne podobnie jak magazyn szkolny był wygospodarowany z sali lekcyjnej. Magazyn biblioteczny był zawilgocony. W bibliotece znajdowało się 8 stanowisk komputerowych stanowiących Centrum Multimedialne.

Dotychczasowa pomieszczenia biblioteczne  nie spełniały standardów co do estetyki i jakości. Ponadto ze względu na usytuowanie w ciasnym pomieszczeniu bibliotecznym Centrum multimedialnego złożonego z 8 stanowisk komputerowych nie były zachowane warunki bezpieczeństwa i higieny pracy zarówno korzystających jak i bibliotekarzy. Powierzchnia magazynowa biblioteki przy tak dużej ilości woluminów (22 337,00 szt.) nie dawała właściwych warunków przechowywania księgozbioru. Dodatkowym czynnikiem destrukcyjnie wpływającym na posiadane zbiory była wilgoć. Ilość woluminów zwiększa się o ok. 1000 rocznie.  Perspektywicznie nie byłoby więc możliwości zwiększania księgozbioru, co ograniczałoby dostęp uczącej się w Biskupiaku młodzieży do materiałów źródłowych. Renomowane liceum i gimnazjum nie posiadało nowoczesnej czytelni. Zbiory katalogowane były w sposób tradycyjny co znacząco utrudniało dostęp do posiadanych zasobów. 

 Stara biblioteka

 

 

 Nowa biblioteka - czytelnia